Pravila nagradne igre TWIX & KAVA

 • 1.Organizator nagradne igre

 • 1.1.Organizator nagradne igre je Grey Ljubljana d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, matična številka 5783372000, ID št. za DDV: SI 94332223 (v nadaljevanju: organizator), ki deluje v imenu in za račun svojega naročnika Mars Overseas Holding, d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5859875000, ID št. za DDV: SI34342842 (v nadaljevanju: naročnik).

 • 2.Trajanje nagradne igre

 • 2.1.Nagradna igra traja od 1. 2. 2018 do 17. 3. 2018.

 • 2.2.Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018.

 • 2.3.Žreb glavne nagrade je dne 19. 3. 2018.

 • 3.Cilj nagradne igre

 • 3.1.Cilj nagradne igre je promocija izdelkov TWIX® Xtra.

 • 3.2.Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z veljavno zakonodajo

 • 4.Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 • 4.1.V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan Republike Slovenije, ki je v trenutku sodelovanja v nagradni igri že dopolnil starost 18 let in ki se prijavi k sodelovanju v nagradni igri v času trajanja nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter katerekoli druge osebe, ki so neposredno vključene v izvedbo nagradne igre ter ožji družinski člani navedenih oseb.

 • 5.Način sodelovanja v nagradni igri

 • 5.1.Nagradna igra poteka na spletni strani www.twix.si in preko SMS sporočil ponudnikov mobilne telefonije v Republiki Sloveniji. Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo z nakupom ali brez nakupa.

 • 5.2.SODELOVANJE Z NAKUPOM

 • 5.2.1.Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje z nakupom vsaj enega izdelka TWIX® Xtra 75g, označenega z akcijsko oznako »Poteguj se za nagrade«. V notranji strani embalaže TWIX® Xtra 75g se nahaja unikatna koda. Posameznik lahko unikatno kodo vnese v za to namenjeno polje na spletni strani (točka 5.2.1.1. teh Pravil) ali jo pošlje preko SMS sporočila (točka 5.2.1.2. teh Pravil).

 • 5.2.1.1.Na spletni strani www.twix.si posameznik sodeluje na način, da do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018 v za to namenjenih poljih:

  • potrdi starostno omejitev 18 let za sodelovanje v nagradni igri;
  • vnese unikatno kodo, ki se nahaja na notranji strani embalaže;
  • v kolikor je vnešena koda pravilna, bo posamezniku omogočen vnos ostalih potrebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri, ki so:
   • ime in priimek,
   • telefonska številka.
  • označi strinjanje s pravili nagradne igre.
 • 5.2.1.2.Preko SMS sporočila posameznik sodeluje na način, da do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018 pošlje SMS sporočilo na številko 3838 z naslednjo vsebino: twixinkava koda imeinpriimek. Cena SMS sporočila je 0,09 EUR (DDV je vključen). Cena povratnega SMS sporočila je brezplačna.

  • V kolikor je unikatna koda pravilna, posameznik prejme povratno SMS sporočilo z naslednjo vsebino: »Uspešna prijava! Hvala za sodelovanje. Pravila nagradne igre na www.twix.si.«
  • V kolikor unikatna koda ni pravilna, posameznik prejme povratno SMS sporočilo z naslednjo vsebino: “Neuspešna prijava. Poskusi ponovno.”
 • 5.2.2.Sodelujoči v nagradni igri morajo originalno embalažo z unikatno kodo, s katero so sodelovali, hraniti do konca nagradne igre. Ob razglasitvi zmagovalca, si organizator z namenom potrjevanja nakupa pridržuje pravico zahtevati, da sodelujoči predloži dokaz o nakupu (originalno embalažo) in lastništvu zmagovalne unikatne kode. Organizator lahko zavrne izročitev nagrade v primeru, da sodelujoči na poziv, ne predloži dokazila (embalaže z unikatno kodo).

 • 5.2.3.Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat z različnimi kodami, a le enkrat z eno unikatno kodo. Vsak morebiten večkratni vpis ene unikatne kode bo onemogočen.

 • 5.2.4.Posameznik lahko vnese več unikatnih kod in s tem poveča možnost pridobitve nagrade, vendar lahko vsak posameznik dobi samo eno dnevno nagrado. Posameznik, ki z unikatno kodo zmaga v dnevnem žrebanju, ne bo več v izboru za dnevne nagrade, bo pa s to unikatno kodo še vedno sodeloval v končnem žrebanju za glavno nagrado. Organizator se poslužuje vseh ukrepov, ki so na voljo, da prepreči morebitne zlorabe.

 • 5.3.ODELOVANJE BREZ NAKUPA

  Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik do najkasneje 23.59h dne 16. 3. 2018 na spletni strani www.twix.si izbere možnost sodelovanja brez nakupa in odgovori, na vprašanje »Kateri Twix gre bolje s kavo?« ter nato:

  • potrdi starostno omejitev 18 let za sodelovanje v nagradni igri;
  • v minimalno 100 in maksimalno 500 besedah opiše kateri Twix se, po njegovem mnenju, bolj prilega h kavi;
  • v kolikor je vnešeni tekst skladen s temi pravili, bo posamezniku omogočen vnos ostalih potrebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri, ki so:
   • ime in priimek,
   • telefonska številka.
  • označi strinjanje s pravili nagradne igre.
 • 5.3.1.Žaljive, neprimerne in/ali drugače protipravne vsebine bodo odstranjene in izbrisane ter ne bodo upoštevane v žrebu. Organizator spornost vsebin presodi po lastni diskreciji.

 • 5.3.2.Vsak posameznik lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi prispevki, vendar tudi v tem primeru veljajo omejitve, da lahko posameznik pridobi največ eno dnevno in največ eno glavno nagrado.

 • 5.3.3.Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri brez nakupa je dolžan tekst, ki se zahteva za sodelovanje, samostojno oblikovati, tako da je izključni avtor teksta. Organizator ima pravico od sodelujočega zahtevati izjavo o avtorstvu in izločiti tekste za katere ni izkazano, da je sodelujoči avtor.

 • 6.Nagradni sklad

 • 6.1.Vse unikatne kode, pravilno vnešene prek spletne strani www.twix.si ali poslane preko SMS sporočil, in vsi ustrezni teksti, pravilno vnešeni prek spletne strani www.twix.si, se zberejo v bazo, iz katere se nato izžrebajo posamezniki, ki so z njimi v nagradni igri sodelovali.

 • 7.Žrebanje

 • 7.1.Žrebanje poteka vsak delovni dan, začenši z dnem 2. 2. 2018 ob 15.00h do vključno dne 19. 3. 2018 ob 15.00.

 • 7.2.Žrebanje poteka na način, da avtomatski sistem iz baze naključno izbere nagrajence. Žrebanje ni javno.

 • 8.Nagrade

 • 8.1.DNEVNE NAGRADE

 • 8.1.1.Dnevne nagrade so:

  • Termo lonček za kavo, v vrednosti 19,95 EUR;
  • Kavni aparat Delonghi EC191.CD, v vrednosti 119,90 EUR.
 • 8.1.2.Vsak delovni dan, začenši z dnem 2. 2. 2018 ob 15.00h do vključno dne 19. 3. 2018 ob 15.00 poteka žrebanje dnevnih nagrad na način, kot razvidno iz tabele:

 • Začetek dnevnega kroga Konec dnevnega kroga Žreb in objava rezultatov Nagradni sklad
  01.02.2018 01.02.2018 ob 23.59 02.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo
  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  02.02.2018 02.02.2018 ob 23.59 05.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  03.02.2018 03.02.2018 ob 23.59 05.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 8x termo lonček za kavo
  2x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  04.02.2018 04.02.2018 ob 23.59 05.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  05.02.2018 05.02.2018 ob 23.59 06.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo
  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  06.02.2018 06.02.2018 ob 23.59 07.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  07.02.2018 07.02.2018 ob 23.59 09.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 8x termo lonček za kavo
  2x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  08.02.2018 08.02.2018 ob 23.59 09.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  09.02.2018 09.02.2018 ob 23.59 12.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 12x termo lonček za kavo
  3x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  10.02.2018 10.02.2018 ob 23.59 12.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  11.02.2018 11.02.2018 ob 23.59 12.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  12.02.2018 12.02.2018 ob 23.59 13.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  13.02.2018 13.02.2018 ob 23.59 14.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  14.02.2018 14.02.2018 ob 23.59 15.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  15.02.2018 15.02.2018 ob 23.59 16.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  16.02.2018 16.02.2018 ob 23.59 19.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  17.02.2018 17.02.2018 ob 23.59 19.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 8x termo lonček za kavo

  2x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  18.02.2018 18.02.2018 ob 23.59 19.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  19.02.2018 19.02.2018 ob 23.59 20.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  20.02.2018 20.02.2018 ob 23.59 21.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  21.02.2018 21.02.2018 ob 23.59 22.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  22.02.2018 22.02.2018 ob 23.59 23.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  23.02.2018 23.02.2018 ob 23.59 26.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  24.02.2018 24.02.2018 ob 23.59 26.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 8x termo lonček za kavo

  2x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  25.02.2018 25.02.2018 ob 23.59 26.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  26.02.2018 26.02.2018 ob 23.59 27.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  27.02.2018 27.02.2018 ob 23.59 28.02.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  28.02.2018 28.02.2018 ob 23.59 01.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  01.03.2018 01.03.2018 ob 23.59 02.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  02.03.2018 02.03.2018 ob 23.59 05.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  03.03.2018 03.03.2018 ob 23.59 05.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 8x termo lonček za kavo

  2x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  04.03.2018 04.03.2018 ob 23.59 05.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  05.03.2018 05.03.2018 ob 23.59 06.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  06.03.2018 06.03.2018 ob 23.59 07.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  07.03.2018 07.03.2018 ob 23.59 08.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  08.03.2018 08.03.2018 ob 23.59 09.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  09.03.2018 09.03.2018 ob 23.59 12.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  10.03.2018 10.03.2018 ob 23.59 12.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 8x termo lonček za kavo

  2x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  11.03.2018 11.03.2018 ob 23.59 12.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro
  12.03.2018 12.03.2018 ob 23.59 13.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  13.03.2018 13.03.2018 ob 23.59 14.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  14.03.2018 14.03.2018 ob 23.59 15.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  15.03.2018 15.03.2018 ob 23.59 16.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  16.03.2018 16.03.2018 ob 23.59 19.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
  17.03.2018 17.03.2018 ob 23.59 19.03.2018 med 15:00 in 17:00 uro 4x termo lonček za kavo

  1x kavni aparat DeLonghi EC191.CD
 • 8.1.3.V dnevnem žrebu sodelujejo vse unikatne kode in vsi ustrezni teksti, z izjemo že izžrebanih kot nagrajenih, ki so zbrani v bazi od dne začetka nagradne igre in do najkasneje 23.59h predhodnega dne, kot razvidno iz tabele.

 • 8.2.GLAVNA NAGRADA

 • 8.2.1.Zadnji dan nagradne igre, tj. 19. 3. 2018 med 15:00 in 17:00, se izžreba:

  • 1x SKUTER, motorno kolo Piaggio Fly 50 2T, bele barve, v vrednosti 1.899,00 EUR.
 • 8.2.2.V žrebu za glavno nagrado sodelujejo vse unikatne kode in vsi ustrezni teksti, ki so zbrani v bazi od dne začetka nagradne igre do najkasneje 23.59h dne 17. 3. 2018.

 • 8.3.Organizator se zavezuje, da poleg tu naštetih nagrad, ne bo podelil več in/ali drugačnih nagrad.

 • 9.Obveščanje nagrajencev

 • 9.1.Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.twix.si, v za to predvidenem razdelku, s čimer se vsi sodelujoči strinjajo s tem, ko se strinjajo s pravili nagradne igre. Poleg tega bodo nagrajenci o prejemu nagrade obveščeni tudi preko SMS sporočila z vsebino: »Čestitamo za nagrado. Pričakujte naše obvestilo o njenem prevzemu. V kolikor v 7 dneh od prejema SMS sporočila niste dostopni za prevzem nagrade, izgubite pravico do nagrade« na telefonsko številko, ki so jo vnesli kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 • 9.2.V primeru, ko organizator nagradne igre nagrajenca ne more obvestiti o prejemu nagrade iz razlogov, ki so na strani nagrajenca, je vsakršna odgovornost organizatorja izključena.

 • 10.Prevzem nagrad

 • 10.1.Nagrada se ne more zamenjati za drugo nagrado ali za denar, niti prenesti na tretjo osebo.

 • 10.2.Nagrade, ki se ne podelijo, ker nagrajenci ne podajo zahtevanih podatkov za podelitev, ostanejo nepodeljene.

 • 10.3.Nagrajenec mora posredovati organizatorju nagradne igre vse potrebne podatke za dostavo in predajo nagrade (naslov bivališča oz. naslov za dostavo, ki mora biti na področju Republike Slovenije), naslov stalnega prebivališča in davčno številko, v roku 7 dni od poslanega obvestila. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

 • 10.4.Organizator nagradne igre nagrado, z izjemo glavne nagrade, nagrajencu pošlje po pošti. V kolikor izročitev nagrade nagrajencu ni mogoča (na primer, pošiljka se vrne k organizatorju nagradne igre) se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

 • 10.5.Nagrade, z izjemo glavne nagrade, bodo odposlane na naslov nagrajencev v roku najkasneje 30 delovnih dni po pridobitvi vseh podatkov za izročitev nagrade, vključno z davčno številko nagrajenca.

 • 10.6.Stroške pošiljanja nagrad nosi organizator nagradne igre. Nagrade se dostavljajo izključno na območju Republike Slovenije.

 • 10.7.Prevzem nagrade izven roka, ali na način drugačen od tu predvidenega, je mogoč samo ob izrecnem dogovoru nagrajenca in organizatorja, in na stroške nagrajenca. V nasprotnem primeru nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa ne nosi nobene odgovornosti za škodo, ki bi nagrajencu iz tega nastala.

 • 10.8.Za predajo in prevzem glavne nagrade se uskladita organizator in nagrajenec v roku 5 delovnih dni od prejema podatkov s strani nagrajenca. Vse stroške povezane s prevzemom glavne nagrade, kot tudi vse nadaljnje stroške, ki nastanejo od prevzema nagrade dalje, nosi nagrajenec.

 • 10.9.Organizator nagradne igre lahko posameznega sodelujočega izključi iz nagradne igre ter sprejme odločitev, da se nagrada ne podeli, če organizator utemeljeno sklepa, da sodelujoči ne spoštuje pravil nagradne igre oz. na kakršenkoli drug način krši kakršnokoli pravilo ali določila veljavne zakonodaje.

 • 10.10.Organizator nagradne igre ne nosi nikakršne odgovornosti za brezhibno delovanje nagrade ali za kakršnokoli škodo, izhajajočo iz njene uporabe.

 • 11.Varstvo osebnih podatkov

 • 11.1.Sodelujoči za namene izvedbe nagradne igre organizatorju oziroma njegovemu pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov, družbi SINHRO d.o.o. Tehnološki park 21, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni obdelovalec) posreduje svoje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka, prejemnik nagrade pa tudi davčno številko. Davčno številko prejemnika nagrade bo organizator nagradne igre oziroma pogodbeni obdelovalec uporabil izključno in samo za namene pravilne obravnave izplačila nagrade tj. izplačila nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

 • 11.2.Sodelujoči v nagradni igri se strinja (osebna privolitev), da organizator nagradne igre oziroma njegov pogodbeni obdelovalec uporabi njegove osebne podatke (tj. ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov in davčna številka) za namene izvedbe nagradne igre in za namene trženja. Uporabnik se izrecno strinja, da organizator nagradne igre njegov elektronski naslov uporabi za izvajanje neposrednega trženja preko elektronske pošte.

 • 11.3.Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da organizator nagradne igre oziroma njegov pogodbeni obdelovalec preneha obdelovati oz. uporabljati osebne podatke, oziroma osebne podatke popravi, in sicer na naslov: informacije@effem.com, po prejemu takšne zahteve pa bo organizator nagradne igre osebne podatke takšnega posameznika nemudoma izbrisal oziroma popravil, razen če za nadaljnje hranjenje osebnih podatkov obstaja podlaga v veljavni zakonodaji.

 • 11.4.Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da organizator nagradne igre oziroma njegov pogodbeni obdelovalec popravi.

 • 11.5.Organizator nagradne igre osebne podatke sodelujočih hrani dokler je to potrebno za izpolnitev namena njihovega zbiranja, vendar najdlje za obdobje 5 let. Po preteku tega obdobja je dolžan organizator nagradne igre osebne podatke izbrisati oziroma uničiti.

 • 11.6.Organizator nagradne igre in njegov pogodbeni obdelovalec se zavezujeta osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo in sodelujočemu omogočiti izvajanje pravic, ki mu gredo na podlagi veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V kolikor posameznik meni, da so njegove pravice v zvezi z varovanjem osebnih podatkov kršene, lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

 • 12.Avtorske pravice

 • 12.1.Posameznik z objavo teksta, ki se zahteva za sodelovanje v nagradni igri brez nakupa, na organizatorja nagradne igre izključno in brezplačno prenaša vse posamične materialne avtorske pravice, naštete v 22. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, v najširšem možnem obsegu ter geografsko in časovno neomejeno.

 • 12.2.Organizator lahko tekst objavi na Facebook strani TWIX Slovenija in na drugih kanalih, namenjenih promociji izdelkov TWIX® Xtra.

 • 13.Davčne obveznosti

 • 13.1.V kolikor vrednost nagrade presega znesek 42,00 EUR, organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25 %. Prejemnik takšne nagrade mora organizatorju nagradne igre posredovati vse podatke za to, da je mogoč obračun in plačilo akontacije dohodnine.

 • 14.Razno

 • 14.1.Za nagradno igro se uporablja pravo Republike Slovenije. V kolikor v zvezi z nagradno igre nastane kakršenkoli spor, bo o njem odločilo stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

 • 14.2.Organizator lahko ta pravila nagradne igre kadarkoli spremeni, kolikor bi bilo to potrebno zagotavljati za zakonitost nagradne igre ali zaradi nujnih tehnično-komercialnih razlogov. Spremembe pravil nagradne igre organizator objavi na enak način, kot so objavljena prvotna pravila nagradne igre.